Neler Yapıyoruz

İMEP 3 bileşenden oluşmaktadır:

İMEP’in birinci bileşeninde çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla ev sahibi toplulukların ve Suriyeli gençler ile yetişkinlerin mesleki beceri kazanmaları ve ekonomik olarak güçlenmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçların gerçekleştirmesi ile ülkemizin gereksinim duyduğu orta nitelikte işgücünün kaliteli bir şekilde yetişmesine katkı sağlanacak, ülkemizde çocuk işçiliği ve kayıtsız istihdama karşı yürütülen mücadelenin güçlendirilmesine destek olunacaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda İMEP’te:

 • Aile ve işyeri ziyaretleri ile toplum tabanlı çalışmalar gerçekleştirerek program kapsamına alınacak aday çırak öğrenciler ve yetişkinlere yönelik mesleki eğitim kurslarının katılımcıları belirlenecektir,
 • İMEP kapsamına alınan çıraklık eğitimi yürüten işyerlerinin eğitimci kadrosunun eğitim verme kapasitesi geliştirilecektir,
 • İMEP kapsamına alınan örgün çıraklık eğitimi kurumlarının (mesleki eğitim merkezleri) ve yetişkinlere yönelik mesleki kurslar veren kurumların eğitimci kadrosunun kapasitesi geliştirilecektir,
 • İMEP kapsamına alınan mesleki eğitim merkezlerinin, yetişkinlere yönelik mesleki eğitim veren kurumların ve işyerlerinin eğitim ortamları iyileştirilecektir,
 • İMEP kapsamına alınan çıraklık öğrencilerin ve yetişkinlere yönelik mesleki eğitim kursiyerlerinin eğitim süreçleri desteklenecek, bu sayede ülkemizin üretim gücünü ileriye götürecek nitelikli meslek insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlanacak ve oluşan nitelikli işgücünün kayıtlı istihdamla buluşması için destek sunulacaktır.

İMEP’in ikinci bileşeninde, destek mekanizmaları geliştirilmiş çıraklık eğitimi sisteminin yaygın tanıtımı sağlanarak çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çabaların güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Çıraklık eğitimi, gençlerin ortaokuldan sonra zorunlu eğitimlerini tamamlamak için devam edebilecekleri eğitim türlerinden biridir. Dört yıl süren çıraklık eğitiminin sonunda öğrenciler 12 yıllık zorunlu eğitimi de tamamlamış olurlar. Bu programa devam eden öğrenciler;

 • haftada bir veya iki gün mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim,
 • dört veya beş gün ise işyerinde uygulamalı eğitim alırlar. 

Çırak, işçi değil, öğrencidir. Çırak öğrenciler, devletin gözetiminde ve korumasındadır. Öğrencilere verilen tüm haklardan faydalanırlar.

Bu bağlamda İMEP çıraklık eğitimini tanıtarak ve operasyonel kapasitesini geliştirerek zorunlu eğitim çağında olduğu halde eğitimine devam edemeyen ve çalışmak durumunda olan çocukları örgün çıraklık eğitimine yönlendirerek devlet koruması altında eğitimlerine devam etmelerini ve kayıtlı istihdama daha iyi hazırlanmalarını sağlayarak çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına katkı verecektir.

Bu amaçlar doğrultusunda İMEP’te:

 • Çıraklık eğitiminin ve çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarının aktif bileşenleri olan il istihdam kurulları, işyeri denetleme ve danışmanlık grupları, sınav komisyonları için çalışma grupları oluşturulacak, bu yapıların üyelerine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek ve destek mekanizmaları oluşturulacaktır,
 • Ülkemizde çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara katkı sunmak üzere çocuk işçiliğine yönelik ulusal farkındalık yaratma kampanyası gerçekleştirilecek; bu kampanyada çocuk işçiliğinin çocuğa ve topluma getirdiği olumsuz sonuçların altı çizilecek, çıraklık eğitiminin faydaları ve çocuk işçiliğiyle mücadeleye katkısı vurgulanacaktır.

İMEP’in üçüncü bileşeninde, ev sahibi topluluklar ve Suriyeliler arasındaki sosyal ve ekonomik uyumun desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Sosyal uyuma yönelik amaçları gerçekleştirmek üzere İMEP’te:

 • Eğitim ortamlarında sosyal uyumu güçlendirecek diyalog ve paylaşım odaklı faaliyetler gerçekleştirilecektir,
 • Çırak öğrencilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini, sorunlarını tartıştıkları katılımcı çıraklık forumları düzenlenecek, çocukların ve gençlerin bireysel ve toplumsal düzeyde güçlendirilmesine katkı sunulacaktır,
 • Karma çırak öğrenci takımlarının mesleki niteliklerini sergiledikleri mesleki beceri yarışmaları ve iş kurma fikri yarışması düzenlenecektir,
 • Suriyeli gençlerin psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için mesleki eğitim merkezlerinde görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanların kapasiteleri geliştirilecektir.

Ekonomik uyuma yönelik amaçları gerçekleştirmek üzere İMEP’te:

 • Programın yetişkin faydalanıcıları arasından mesleki beceriye sahip olanlar “Önceki Öğrenmelerin Tanınması” sistemi ile tanıştırılacak, ilgili kurumların sınavlarına hazırlanmaları için destek sağlanacaktır,
 • Kariyer rehberliği, iş bulma koçluğu, iş kurma danışmanlığı hizmetleri sunulacak, faydalanıcıların farklı eğitim ve destek programlarına yönlendirilmesi sağlanacaktır,
 • Geçerli mesleki sertifikası olanların İŞKUR kayıtları gerçekleştirilecektir,
 • Geçerli mesleki sertifikası olan Suriyelilerin çalışma izni edinmeleri için desteklenmesi sağlanacaktır.