Hedef Gruplarımız

KOBİ’ler ve işletmeler ulusların ekonomik varlıklarını sürdürme, nitelikli meslek alanları oluşturma, kalifiye işgücünün yetişmesi, mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılması ve sektörlerin ayakta kalabilmesi hususlarında hayati öneme sahiptir. Üstelik KOBİ’ler ve esnaf-sanâtkar işletmeleri çıraklık eğitiminin en önemli bileşenlerinden biridir. Çünkü çırak öğrenciler teorik eğitimlerini mesleki eğitim merkezlerinde alırken eğitim sürelerinin önemli bir kısmını uygulamalı eğitim almak üzere işletmelerde geçirirler. Bu süre zarfında çırak öğrenciler, usta öğreticilerin nezaretinde bir meslek öğrenir, başarılı olmaları halinde, 11. sınıfın sonunda “Kalfalık Belgesi”, 12. sınıfın sonunda “Ustalık Belgesi” alırlar. Bu şekilde sektörler nitelikli meslek elemanları ile varlıklarını sürdürürken ülkemiz de rekabet gücünü artıracak insan kaynağına sahip olmaktadır. O nedenle, KOBİ’ler ve işletmeler İMEP’in hedef gruplarından birini oluşturmaktadır.

İMEP, mesleki becerilerinin kısıtlı olması nedeniyle kayıtlı istihdama erişemeyen 18-45 yaş grubundaki yetişkinlere mesleki eğitim kurslarına katılmaları için yönlendirme yapacak, kurslara katılım sağlayan faydalanıcıları kayıtlı istihdama katılabilmeleri için ihtiyaç duydukları destek mekanizmalarıyla buluşturacaktır. Örneğin, yetişkinlere yönelik sunulan mesleki kurslara kadınların katılımını mümkün kılmak adına çocuk bakım sorumluğu olan kadınlara destek olmak üzere İMEP kapsamında okul öncesi öğretmenler görevlendirilecektir. Bu şekilde kadınlar mesleki becerilerini geliştirmek üzere kurslara katılım sağlarken çocuklar akranları ile birlikte eğitim ve oyun fırsatı yakalayacak, okul öncesi öğretmenleri için istihdam olanakları oluşturulacaktır. Ayrıca İMEP, 18-45 yaş aralığındaki yetişkin faydalanıcılar arasından mesleki beceriye sahip olan ancak geçerli bir mesleki eğitim sertifikası olmayan kişileri “Önceki Öğrenmelerin Tanınması” sistemine yönlendirecek, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu üzerinden sertifika almaları için destek hizmeti sunacaktır.

İMEP, program kapsamına alınan illerde yaşayan 14-17 yaş aralığındaki örgün eğitime devam etmeyen ve/veya lise eğitimini terk etmiş gençlere, meslekî eğitim merkezlerinde verilen örgün çıraklık eğitimi programına kaydolmaları ve zorunlu eğitimlerini tamamlamaları için destek verecektir. Bu kapsamda İMEP’in hedefi öncelikle çıraklık eğitiminin sunduğu imkânlar ve eğitime erişim haklarıyla ilgili gençleri ve ailelerini bilgilendirmek, gençlere kayıtlı istihdama katılabilmeleri için ihtiyaç duydukları meslekî becerileri çıraklık eğitimi aracılığıyla kazandırmaktır. Bunun için İMEP çıraklık eğitiminin hizmet sunma kapasitesini geliştirmek ve bu örgün eğitim seçeneğine yönelik talebin artmasını sağlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı ve TESK ile iş birliğinde çalışmalar yürütecektir.