Hakkımızda

Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı-İMEP), Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu iş birliğinde Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülmektedir.

Avrupa Birliği Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı tarafından finanse edilen İMEP, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla ev sahibi toplulukların ve Suriyelilerin mesleki becerilerini destekleyerek sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve kayıtlı istihdama erişmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Fon Kaynağı

Avrupa Birliği Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı

Programın Resmi Adı

Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı

Faydalanıcı Kurumlar

 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), bağlı birlikler ve meslek odaları

Programın Süresi

48 Ay

Başlama Tarihi

01.01.2020

Uygulama Ortakları

 • Expertise France (Fransız Uluslararası Teknik İş Birliği Kurumu)
 • EDUSER Danışmanlık

Hedef Gruplar

 • Örgün eğitime devam etmeyen 14-17 yaş grubundaki Suriyeli ve Türk çocuklar ve gençler
 • Mesleki becerilerinin kısıtlı olması nedeniyle kayıtlı istihdama erişemeyen 18-45 yaş grubundaki Suriyeli ve Türk yetişkinler
 • Çırak öğrenci kabul eden ve edebilecek olan esnaf-sanatkâr işletmeleri başta olmak üzere KOBİ’ler

Programın Uygulandığı Kurumlar

 • Gençlere ve yetişkinlere çıraklık ve mesleki eğitim sunan 36 mesleki eğitim kurumu
 • Uygulama illerindeki TESK’e bağlı birlikler, ilgili alanlardaki meslek odaları ve çırak öğrenci yetiştiren/yetiştirebilecek olan işletmeler

Programın Uygulandığı İller

Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin

İMEP kapsamında;

 • 14.400 yeni çırak öğrenciye ulaşılarak 4 yıl boyunca toplam 28.800 çırak öğrenciye destek verilecektir.
 • 8.000 yetişkine ulaşılarak meslek ve beceri kursu sunulacaktır. 
 • 5.000 çırak öğrenciye mesleki danışmanlık hizmeti sağlanacaktır.
 • 12 ilde faaliyet gösteren 30’dan fazla çıraklık eğitim kurumuna ve yetişkinlere mesleki eğitim veren kuruma yönelik 350 kişilik personel eğitimi, rehber öğretmenlere psiko-sosyal destek eğitimi, çırak öğrenciler için ulaşım ve öğle yemeği katkısı, okullar için küçük ölçekli yapı işleri desteği verilecek ve eğitim araç-gereci temin edilecektir.
 • Çırak öğrencisi olan 350 işletmede çırak öğrencilerin eğitim ortamının iyileştirilmesine katkı küçük ölçekli yapı işleri desteği verilecek ve eğitim araç-gereci temin edilecektir.
 • Çırak öğrencilerin işyerindeki eğitimini sağlayan 5.000 işveren, usta öğretici ve yöneticiye yönelik işletmede çıraklık eğitimi konusunda kapasite geliştirme çalışmaları yürütülecektir.
 • Mesleki eğitim alanında aktif rolü olan yerel mekanizmalarda görevli 570 temsilciye yönelik eğitim çalışmaları sunulacaktır.
 • 5.000 Suriyeli genç ve yetişkine Türkçe konuşma ve dil eğitimi desteği verilecektir.
 • 3.400 kişiye kariyer becerileri, İŞKUR’a kayıt, mevcut becerileri belgelendirme, iş kurma konularında danışmanlık ve destek hizmeti sağlanacaktır.
 • Çırak öğrencilerin seslerini duyuracağı ve fikir alışverişinde bulunacağı 4 “Çırak Öğrenci Forumu” düzenlenecektir.
 • Çırak öğrencilere yönelik 3 mesleki beceri yarışması ve 1 iş kurma fikri yarışması düzenlenecektir.
 • 36.800 kişiye eğitim ve iş ortamında sosyal uyum becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik gerçekleştirilecektir.
 • 80.000 kişiye yönelik çıraklık eğitiminin faydaları, mesleki eğitim seçenekleri, çocuk işçiliğinin olumsuz sonuçları konularında farkındalık yaratma çalışmaları ve ulusal çapta iletişim kampanyası yürütülecektir.