TESK İDDG Eğitimlerinin İkincisi Antalya’da Düzenlendi

Avrupa Birliği’nin desteklediği İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli çıraklık eğitimi ve mesleki eğitim yoluyla destekleyerek sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve kayıtlı istihdama erişmelerini kolaylaştırmayı hedefliyor. İMEP kapsamında TESK İşyeri Denetleme ve Danışmalık Gruplarının (İDDG) 2. Grup Eğitimleri 14-16 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, TESK’in iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER yürütücü ortaklığında hayata geçirilen İMEP kapsamında düzenlenen İDDG eğitimleri ile ustalık yolunda yetiştirilen çırak öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini aldıkları işletmelerde, eğitim kalitesini artırmak üzere danışmanlık becerilerinin güçlendirilmesi amaçlıyor.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği (ESOB) düzeyindeki İDDG ve ilgili birimlere yönelik yapılan üç günlük eğitim kapsamında çıraklık eğitimi, iş yerinde uygulamalı eğitim, dijitalleşme ve öğrenci iş dosyası gibi teknik ve idari konuların yanı sıra, işveren kanadının görev ve sorumlulukları ele alınarak çocuk işçiliğiyle mücadele vurgusu yapıldı. Eğitimde içeriğinde temel iletişim becerileri, çevre duyarlılığı ve iklim değişikliği gibi konulara da yer verildi. Yapılan oturumlarda İDDG’lerin işleyişi ile ilgili yaşanan sorunlar, yeni yaklaşımlar, çözüm önerileri tartışıldı. Son oturumda grup sözcüleri tarafından çalıştay sonuç raporları sunuldu, denetleme ve danışmanlık konularının önemi ve öncelikleri vurgulandı.