Kalfalık ve Ustalık Sınav Komisyonları Eğitici Eğitimleri Tamamlandı

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TESK’in faydalanıcı ortaklığında, Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülen İMEP, Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçiriliyor. İMEP kapsamında, program uygulama illerindeki kurumlarda görevli olan öğretmenler “Kalfalık ve Ustalık Sınav Komisyonları Eğitici Eğitimi” için 20-22 Aralık 2022 tarihinde Adana’da buluştu.

İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda hedef kitlenin mesleki becerilerini destekleyerek sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve kayıtlı istihdama erişmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan İMEP, gerçekleştirdiği bu eğitim faaliyeti ile kaliteli çıraklık eğitiminde öğrenci faydasını odağa alarak yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefliyor.

“Kalfalık ve Ustalık Sınav Komisyonları Eğitici Eğitimi”nde Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinde (AYÇ) MYK sınav ve belgelendirme uygulamaları, bilgi-beceri ve yetkinlikler, yeterlikler ve seviyeleri, kalfalık ve ustalık sınavları uygulama esasları, beceri sınavları, sınav komisyon üyeleri ile değerlendiricilerin uyması gereken kurallar, beceri sınavların yapıldığı kurumların görevleri, beceri sınavları sürecinde İSG kriterleri ve mesleki eğitim programında E-MESEM uygulamaları gibi konular yer aldı.

Toplantının eğitmen kadrosunda Millî Eğitim Bakanlığı’nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı, Eğitim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı ve MYK yetkilileri yer aldı. Eğitmenler etkileşimli sunumlar gerçekleştirerek sınav komisyonları üyeleri ile deneyimlerini paylaştı. Eğitim sonunda sınav komisyonlarına rehberlik sağlamaları beklenen katılımcılara sertifikaları takdim edildi.