3.ÇIRAK ÖĞRENCİ MESLEKİ DAYANIŞMA EĞİTİMİ TAMAMLANDI

“Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı” kapsamında Çırak Öğrenci Mesleki Beceri Dayanışma Faaliyetlerinin 3.grubu eğitimlerini tamamladı.

Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB MTEGM) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında Çırak Öğrenci Mesleki Beceri Dayanışma Faaliyetlerinin üçüncüsü için 9-11 Ocak tarihlerinde Bolu Abant’ta kapsamlı bir eğitim gerçekleştirildi.

Çırak Öğrenci Mesleki Beceri Dayanışma Faaliyetleri; çırak öğrencilerin, öğretmenleri ve usta öğreticilerinin rehberliğinde, dayanışma içerisinde küçük ölçekli toplumsal iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmelerine yol göstermeyi amaçlıyor. Öğrencilerin çalışmalarını gerçekleştirirken, birlikte öğrenme, sosyal fayda yaratma, üretme ve paylaşma yaklaşımıyla toplumla ve sürdürülebilirlikle kalıcı bağlar kurmaları hedefleniyor.

9-11 Ocak 2023 tarihlerinde Abant’ta bir araya gelen çırak öğrenciler, öğretmenler ve usta öğreticiler; takım çalışması, sürdürülebilirlik, tasarım odaklı düşünme, proje süreçlerinin planlanması ve değerlendirilmesi, sosyal fayda ve etki ile sosyal girişimcilik konularında eğitim aldılar. Eğitimin ardından öğrenciler, öğretmenler ve usta öğreticilerinin rehberliğinde, oluşturdukları takımları ile içinde bulundukları topluluk üyelerinin de desteğini alarak projelerini üç aylık bir süreçte hayata geçirecekler.

Ekim 2022’de 1. Dayanışma’ya katılan ilk grupta Ankara , İzmir, Kayseri ve Konya’daki okullar bir araya gelerek eğitimlerini tamamlamışlardı. Bu grupların projeleri Ocak 2023 itibari ile tamamlanmış olacak. Aralık ayında Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Mersin’deki okullardan oluşan gruplar ise projelerini geliştirmeye devam ediyorlar. 9-11 Ocak 2023’te gerçekleşen son eğitimde ise Bursa, İstanbul ve Kocaeli’deki okullar sürdürülebilir projeler için eğitimlerini tamamladılar ve okullarına dönerek dayanışma içerisinde projelerini geliştirip uygulayacaklar. Öğrencilerin, iş birliği içerisinde tasarlayıp hayata geçireceği sürdürülebilirlik odaklı projeler, hazırlanacak olan dijital bir sergi aracılığı ile kamuoyuyla paylaşılacak.