4. Çırak Öğrenci Forumu Gerçekleştirildi

İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) bünyesinde 4. Çırak Öğrenci Forumu Ankara’da düzenlendi. Çırak öğrencilerin bir araya gelerek ihtiyaçlarını konuşabilecekleri, seslerini daha güçlü duyurabilecekleri, dayanışmacı, katılımcı ve kapsayıcı yöntemlerle sorunlarını çözebilecekleri yapılandırılmış bir ağ için ilk adım atıldı.

Avrupa Birliği’nin (AB) finansal desteğiyle Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB MTEGM) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde, Expertise France (EF) ve EDUSER tarafından yürütülen “Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı – İMEP)” kapsamında 4. Çırak Öğrenci Forumu 20-22 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

İMEP kapsamındaki 36 mesleki eğitim kurumundan lider öğrencilerin, öğretmenlerin ve 12 ildeki Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 4. Forum’un açılış konuşmalarını Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Ali Karagöz, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Sekreter Vekili Sayın Atakan Çelik ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Sayın Laurent Guirkinger gerçekleştirdi. Expertise France adına Program Yöneticisi Jade Kahhaleh bu programın yürütücülüğünü yapmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

Çırak öğrencilerin ağ kurma konusunda yerelde görüş topladıkları hazırlık çalışmalarının değerlendirmesiyle başlayan Forum, sosyal fayda çerçevesinde hareket eden topluluk ve ağ yönetimine ilişkin eğitimle devam etti. Çırak öğrencilerin ağ çalışmalarının koordineli şekilde yürütülebilmesi için 4 çırak öğrenci, 3 öğretmen, 2 çıraklık eğitimi mezunu ve 1 ESOB temsilcisinden oluşan 10 kişilik Kolaylaştırıcılar Kurulu seçildi. Etkinliğin son günü gerçekleştirilen kapanış oturumunda Kolaylaştırıcılar Kurulu, tartışılan aksiyon önerilerinden hareketle hazırlanan yol haritasını paylaştılar.

Çırak Öğrenci Forumları, 2021 senesinden beri çıraklık eğitiminin fırsatlarını ve zorluklarını çırak öğrencilerin gözünden ele almak, onların eğitim sürecine katılımını artırmak ve seslerini duyurabilmelerine olanak sağlamak amacıyla düzenleniyor. Forumlarda, öğrenciler arasında etkileşim ve sosyal uyum teşvik ediliyor, gençleri güçlendiren ve liderlik becerilerini geliştiren bir ortam sağlamak için öğrenci odaklı bir yaklaşım benimseniyor. Forumlar, ortak konular üzerinde fikir alışverişi yapmak, öğrencilerin kendi görüşlerini savunmalarına olanak tanımak, iletişim olanaklarını artırmak ve çıraklık eğitimini tanıtmak amacıyla bir platform görevi üstleniyor.

İMEP kapsamındaki 12 ildeki 36 mesleki eğitim kurumunun her birinden bir lider öğretmen ve iki lider öğrenci ile İMEP kapsamındaki illerde yer alan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen forumların ilki, 21-22 Ekim 2021 tarihlerinde salgın koşulları sebebiyle özel olarak geliştirilen dijital platformda gerçekleştirildi. Eğitim süreçlerindeki zorlukları ve fırsatların tartışıldığı Forum’da, öğrencilere uyuşmazlık yönetimi ve iletişimdeki temel prensipler konularında eğitimler verildi. 08-10 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenen 2. Çırak Öğrenci Forumu’na hazırlık sürecinde öğrenciler, tespit edilen sorunlara çözüm geliştirmek üzere işletme ortakları, sektör uzmanları, öğretmenleri ve idarecileri ile bir araya gelerek öneriler topladılar. Paydaşlardan toplanan önerilerin değerlendirildiği Forum’un kapanışında lider öğrencileri temsilen dört öğrenci, karar vericiler ile aynı masada buluştu ve öğrenciler Forum Bildirisi’ni güçlü mesajlar eşliğinde paylaştılar. 9-11 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 3. Çırak Öğrenci Forumu’nda, sorunların ilgili taraflarla birlikte çözülmesi için “kapsayıcı” çözüm önerilerini ortaya koyan oturumlar gerçekleştirildi. Forum sırasında çırak öğrencilerin hakları, her fırsatta gündeme getirildi. Çırak öğrenci forumlarının İMEP kapsamında sürdürülmesi planlanıyor.