Mesleki Eğitim Merkezleri Kalfalık ve Ustalık Sınav Komisyonları Eğitici Eğitimi İzmir’de Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB MTEGM) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında, “Mesleki Eğitim Merkezleri Kalfalık ve Ustalık Sınav Komisyonları Eğitici Eğitimi” 14-16 Kasım 2023 tarihlerinde İzmir’de düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Sayın Süleyman Akgül’ün açılışını yaptığı programa, İMEP uygulama okullarında kalfalık ve ustalık sınavlarında görev yapan sınav komisyonu üyelerine yönelik 2022 yılında düzenlenen eğitime katılan öğretmenler arasından il, okul ve alan/dal dağılımı dikkate alınarak seçilen 40 meslek dersi öğretmeni katıldı.

Eğitici eğitimi programında yetişkin eğitiminin temel prensipleri, yetişkin eğitiminde etkili iletişim, sınıf ve zaman yönetimi, aktif öğretim stratejileri, eğitimde teknoloji kullanımı, uzaktan öğretim yöntem ve yaklaşımları, ölçme ve değerlendirme gibi konulara yer verildi.