“Çırak Öğrencilerim Ustalık Yolunda” Farkındalık Toplantısı Ankara’da Gerçekleşti

Avrupa Birliği desteği ile hayata geçilen, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun (TESK) faydalanıcı ortaklığında, Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) iş birliğinde hazırlanan “Çırak Öğrencilerim Ustalık Yolunda” Farkındalık Toplantısı, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü vesilesiyle 12 Haziran 2023 tarihinde Ankara’da düzenlendi.

CP Ankara Hotel’de gerçekleşen toplantının açılış konuşmaları; ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sosyoekonomik Kalkınma Program Yöneticisi Feyhan Canbay, TESK Genel Sekreteri Dr. Murat Cangül ve Millî Eğitim Bakanlığı MTEGM İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül tarafından gerçekleştirildi.

“Çırak Öğrencilerim Ustalık Yolunda” Farkındalık Toplantısı’nda çırak öğrenci, okul, aile ve işletmenin çıraklık eğitimindeki rolü ele alındı ve dörtlü iş birliğindeki bu aktörlerin görev ve sorumluluklarının altı çizildi. Toplantı sunumunda; çocukları, ekonomik sömürüye maruz bırakan ve eğitimden alıkoyan, sağlıklarını ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyen koşullardan korumak gerektiği ve bunun da Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgusu yapıldı. Toplantıda, İMEP uygulama okullarından Ankara Siteler Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim gören çırak öğrenciler söz alarak, çıraklık eğitiminin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Çırak Öğrenci Forumlarında tespit edilen sorunlarına geliştirilen çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı.

İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında çırak öğrencilere uygulamalı eğitim veren işletmelere yönelik çocuk işçiliği ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde “Çırak Öğrencilerim Ustalık Yolunda” Farkındalık Toplantılarını programın uygulandığı tüm illerde İl Millî Eğitim Müdürlükleri ve TESK yerel örgütlenmeleri, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) iş birliğinde düzenlenecek.