İMEP Deneyim Paylaşımı ve Geri Bildirim Çalıştayı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği desteği ile hayata geçilen, Millî Eğitim Bakanlığı MTEGM ve TESK’in faydalanıcı ortaklığında, Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülen “İstihdam için Mesleki Eğitim Programı” İMEP kapsamında, program uygulama illerindeki yerel düzeyde Program faaliyetlerine dahil olan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile merkezi düzeydeki Program uygulama ekibi üyelerinin katılımıyla “İMEP Deneyim Paylaşımı ve Geri Bildirim Çalıştay”ı 1-2 Haziran 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

İki gün süren çalıştayın ilk gününde Program faaliyetleri değerlendirilirken başarılar, zorluklar ve bunların nedenleri ele alındı ve yapılan çalışmalar ilişkin katılımcılar deneyimlerini paylaştı. İkinci günde edinilen dersler ışığında önümüzdeki sene hayata geçirilecek olan İMEP’in ikinci faz çalışmaları için de öneriler derlendi. Tüm tarafların aktif katılımı ile yoğun bir çalışma temposunda çalıştay tamamlandı.