Tanışma ve Bilgilendirme Toplantıları

İMEP faaliyetlerinin yürütüleceği 12 ilin Millî Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, program ortağı olan mesleki ve teknik eğitim kurumu yöneticileri ile 09.11.2020 tarihinde; Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcilerinin katılımıyla da 11.11.2020 tarihinde tanışma ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sayın Şennur Çetin ve İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Sayın Süleyman Akgül ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Yasemin Ertekin tarafından açılış konuşmalarının yapıldığı toplantılarda İMEP kapsamında gelecek dönemde atılacak adımlar ele alındı.