İşletmelerde Mesleki Eğitim Öğrenci İş Dosyası Hazırlık Çalıştayı Düzenlendi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde Expertise France ve EDUSER’in yürüttüğü “İstihdam için Mesleki Eğitim Programı” (İMEP) İşletmelerde Mesleki Eğitim Öğrenci İş Dosyası Hazırlık Çalıştayı Ankara’da gerçekleşti. İMEP, Türkiye’de kaliteli çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla gençlere ve yetişkinlere mesleki beceriler kazandırarak istihdama erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu amaca yönelik olarak çırak öğrencilerin işyerlerindeki uygulamalı eğitimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine bir standart getirmek üzere mesleki eğitim merkezi yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinin katılımıyla iki gün sürecek çalıştay organize edildi. Toplantının ilk gün programında, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adına İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Sayın Süleyman Akgül, TESK AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü adına Sayın Fuat Elvan açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. İMEP Modül 1 Lideri ve Saha Koordinatörü İzzet Çevik tarafından “Çalıştayın Amacı ve Kapsamı”, ANKESOB Eğitim, Proje ve AR-GE Müdürü Erdoğan Özen tarafından “Mevcut Durum, Sorunlar ve İhtiyaçlar”, İMEP Proje İş Piyasası Uzmanı Aydın Türkoğlu tarafından “İşletmelerde Mesleki Eğitim Öğrenci İş Dosyası Taslak Çalışması” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların ardından katılımcılar üç gruba ayrılarak geliştirilen taslak çerçeve üzerinde görüş alışverişinde bulundular. Grup çalışmalarında, çıraklık eğitiminde kalite nasıl artırılır, uygulamalı eğitimdeki eksiklikler nasıl giderilir ve öğrenci iş dosyası bu sürece katkı verecek biçimde nasıl düzenlenir ve etkin şekilde uygulanır gibi sorulara yanıtlar aranıyor. Çalıştay ikinci gün sonunda grup çalışması sunumları gerçekleştirilerek, taslak öğrenci iş dosyası üzerinde ilgili tarafların görüş ve önerileri alınarak çalışma sona erecek.