TESK Sınav Komisyonları Eğitimi Ankara’da Gerçekleştirildi 23-25 Ocak 2023

TESK Sınav Komisyonları Eğitimi Ankara’da Gerçekleştirildi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu TESK ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın faydalanıcı ortaklığında, Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülen “İstihdam için Mesleki Eğitim Programı” İMEP kapsamında, program uygulama illerindeki Esnaf ve Sanatkârlar Odalarında görevli olan oda üyeleri “TESK Sınav Komisyonu Eğitici Eğitimi” için 23-25 Ocak 2023 tarihlerinde Ankara’da buluştu.

Toplantının açılış konuşmasını TESK Genel Sekreteri Sayın Murat Cangül gerçekleştirdi. İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda hedef kitlenin mesleki becerilerini destekleyerek sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve kayıtlı istihdama erişmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan İMEP, gerçekleştirdiği bu eğitim faaliyeti ile kaliteli çıraklık eğitiminde öğrenci faydasını odağa alarak yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefliyor.

“TESK Sınav Komisyonu Eğitici Eğitimi”nde ölçme, değerlendirme kavramları, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında verilen mesleki belgeler, MEB Sınav Komisyonlarındaki oda temsilcilerinden beklenenler, beceri sınavları sürecinde İSG kriterleri, çıraklık eğitimi uygulaması yapılmayan meslek dallarında mesleki belgelerin verilmesi, Esnaf ve Sanatkâr Odaları tarafından yapılacak kurs ve sınavların esas ve usullerine ilişkin yönerge, iletişim ve ekip çalışması ve 3308 sayılı Kanun kapsamındaki ve kapsam dışı meslek dallarında yapılan sınav ve belgelendirme çalışmaları gibi konular yer aldı.

Eğitmenler etkileşimli sunumlar gerçekleştirerek sınav komisyonu üyeleri ile deneyimlerini paylaştı. Eğitim sonunda sınav komisyonlarına rehberlik sağlamaları beklenen katılımcılara sertifikaları takdim edildi.