Çırak Öğrenci Forumu Hazırlıkları Başladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde yürütülen “İstihdam için Mesleki Eğitim Programı” (İMEP) kapsamında hayata geçirilecek “Çırak Öğrenci Forumu” etkinliklerinin ön hazırlıkları başladı. Bu çerçevede mesleki eğitim merkezlerindeki lider öğretmenlerin ve uygulama illerindeki ESOB bağlantı kişilerinin katılımı ile “Çırak Öğrenci Forumu Hazırlık ve Kapasite Geliştirme Toplantısı” 29-30 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlendi. İlk gün MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sayın Şennur Çetin ile İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Sayın Süleyman Akgül, ikinci gün TESK AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü adına Sayın Fuat Elvan toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Toplantıda, İMEP tanıtımı ve yapılması planlanan “Çırak Öğrenci Forumu”nun amaçlarının aktarılmasının ardından çocuklar ve gençlerin katılımının önemi ve nasıl sağlanacağı konusunda bilgi paylaşımı yapıldı. Son oturumda, hazırlık çalışmalarına dair iş planı aktarıldı ve genel değerlendirme yapılarak hazırlık toplantısı tamamlandı. Çırak Öğrenci Forumları Program süresince ulusal düzeyde dört kere hayata geçirilmesi planlanan Çırak Öğrenci Forumları, çırak öğrencilerin aldıkları eğitime ilişkin fırsatları ve darboğazları değerlendirip tartışabilecekleri, birlikte eğlenebilecekleri ve ilgi alanları dahilindeki eğitimlere katılarak kapasitelerini güçlendirebilecekleri bir platform sağlamayı hedefliyor.