Mesleki Eğitim Kurumlarının Personeline Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin Hatay Bileşeni Başladı

Avrupa Birliği tarafından desteklenen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında Adana, Hatay, Gaziantep, Mersin illerindeki İMEP ortağı olan mesleki eğitim kurumlarında görev yapan koordinatör öğretmenlere yönelik kapasite geliştirme eğitimleri 5-7 Ekim 2021 tarihlerinde Hatay’da gerçekleştirildi. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TESK iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER uygulama ortaklığında yürütülen İMEP, düzenlenen eğitim faaliyetleri ile program ortağı mesleki eğitim kurumlarında çıraklık eğitimi hizmet sunma kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Eğitim programı; “Çıraklık eğitimindeki gelişmeler; çıraklık eğitimi mevzuatındaki yenilikler; çıraklık eğitiminde aile ile iş birliği, sunu hazırlama ve sunum teknikleri; ergen psikolojisi ve Z kuşağı; sosyal uyumun güçlendirilmesi: eğitimde sosyal içerme; uzaktan eğitim/BİT; çıraklık eğitiminde yenilikçi araç-gereç kullanımı; İşletmelerde Mesleki Eğitim Öğrenci İş Dosyasının tanıtımı ve kullanımı; hedef gruba erişim ve ikna yöntemleri; bireysel görüşme teknikleri” konularında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirildi. Eğitim sonunda katılım sağlayan koordinatör öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi. Hatay’daki kapasite geliştirme eğitimleri 12-14 Ekim 2021 tarihlerinde İMEP ortağı olan mesleki eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin katılımı ile devam ettirilecek.