İş Yerlerindeki Yöneticilere, Ustalara ve Usta Öğreticilere Yönelik Eğitici Eğitimi Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği tarafından desteklenen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP), Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TESK işbirliğinde Expertise France ve EDUSER uygulama ortaklığında 12 ilde 36 mesleki eğitim kurumu iş birliğinde yürütülüyor. Program faaliyetleri kapsamında 12 ilde 5.000 yönetici/usta/usta öğreticinin eğitimlerini gerçekleştirecek uzman eğitici havuzunun oluşturulması amacıyla; “İş Yerlerindeki Yöneticilere, Ustalara ve Usta Öğreticilere Yönelik Eğitici Eğitimi” 36 mesleki eğitim kurumunda görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin katılımı ile 10-12 Ağustos 2021 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. Söz konusu faaliyet sırasında konusunda uzman eğitmenler tarafından “Çıraklık eğitiminin amaç, kapsam, ilke ve uygulama esasları; çıraklık eğitiminde işletmelerin yeri ve rolü; çıraklık eğitimi ve çocuk işçiliği; çalışma yaşamında Z- Kuşağı; iş yerinde pratik eğitimin izlenmesi; koordinatör-usta öğretici işbirliği, İşletmelerde Mesleki Eğitim Öğrenci İş Dosyasının tanıtımı konularına yer verildi. Eğitimin ardınan illerde eğitim ekipleri oluşturularak yönetici/usta/usta öğretici eğitimlerine başlanacaktır.