İMEP Program Ortağı Olan Mesleki Eğitim Kurumlarına Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimleri Başladı

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TESK iş birliğinde Expertise France ve EDUSER uygulama ortaklığında yürütülen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında 12 il 36 mesleki eğitim kurumunda görev yapan yönetici ve öğretmenlere yönelik olarak eğitim ihtiyaç analizleri gerçekleştirilerek eğitim programları geliştirildi. Bu kapsamda geliştirilen eğitim programının ilk uygulaması 17-19 Ağustos 2021 tarihlerinde Bursa’da İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinde görev yapan koordinatör öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Mesleki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve eğitimci kadronun hizmet sunma niteliğine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan eğitim programı; konusunda uzman eğitmenler tarafından “Çıraklık eğitimindeki gelişmeler; çıraklık eğitimi mevzuatındaki yenilikler; çıraklık eğitiminde aile ile iş birliği, sunu hazırlama ve sunum teknikleri; ergen psikolojisi ve Z kuşağı; sosyal uyumun güçlendirilmesi: eğitimde sosyal içerme; uzaktan eğitim/BİT; çıraklık eğitiminde yenilikçi araç-gereç kullanımı; İşletmelerde Mesleki Eğitim Öğrenci İş Dosyasının tanıtımı ve kullanımı; hedef gruba erişim ve ikna yöntemleri; bireysel görüşme teknikleri” konularında gerçekleştirildi. Eğitim sonunda katılım sağlayan koordinatör öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi.