İMEP 5. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği FRIT fonu ile desteklenen “Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı” (İMEP), 5.Yönlendirme Komitesi Toplantısı 31 Ocak 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmaları Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Korkut KOÇAK, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Sekreter Vekili Fatma Yasemin ERTEKİN, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı adına Makbule YALIN, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sosyoekonomik Kalkınma Programı Yöneticisi Feyhan EVİTAN CANBAY ve Expertise France İstikrar ve Dayanıklılık Bölüm Başkanı Laurent MARION tarafından gerçekleştirildi.

Expertise France Ekip Lideri Dr. Fatma ÖZDEMİR ULUÇ ve EDUSER Program Koordinatörü Aişe AKPINAR programa yönelik ilerlemeleri ve geleceğe yönelik planlamaları konu alan ortak bir sunum yaptı. Sunumda görsel ve yazılı anekdotlarla İMEP faydalanıcılarının deneyimlerine ağırlık verildi.

Toplantıda, Programın etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için İMEP’in hedefleri ile uyumlu çalışmalar gerçekleştiren kurumların temsilcileri ile deneyim paylaşımı yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu. Soru cevap bölümünden sonra genel değerlendirme yapılarak toplantı sona erdi.