İMEP Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin Bursa Ayağı tamamlandı

İMEP Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin Bursa Ayağı Tamamlandı Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İMEP) kapsamında program ortağı kurumlardaki genel bilgi dersi öğretmenlerine yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Bursa’da gerçekleşti. Avrupa Birliği desteği ile Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TESK iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER uygulama ortaklığında yürütülen İMEP, düzenlenen eğitim faaliyetleri ile program ortağı mesleki eğitim kurumlarında hizmet sunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Eğitim programı kapsamında; “Çıraklık eğitimi ve çıraklık eğitimi uygulama ilkeleri, iş dünyası ve çıraklık eğitimi, sosyal uyumun güçlendirilmesi, eğitimde sosyal içerme, ergen psikolojisi ve Z Kuşağı, uzaktan eğitim, kültürlerarası diyalog, sosyal uyumu destekleyici faaliyetlerin planlanması gibi konular alanında uzman eğitmenler tarafından anlatıldı. Eğitim sonunda katılım sağlayan öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi. Bu son eğitimle, İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da yer alan program kurumlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimleri tamamlanmış oldu. Eylül ayı içerisinde Ankara, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve İzmir’deki mesleki eğitim kurumlarının personeline yönelik eğitimler İzmir ilinde hayata geçirilecek.