Mesleki Eğitim Kurumlarının Koordinatör Öğretmenlerine Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimleri İzmir’de Yapıldı

Mesleki Eğitim Kurumlarının Koordinatör Öğretmenlerine Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimleri İzmir’de Yapıldı Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında desteklenen “İstihdam için Mesleki Eğitim Programı” (İMEP) kapasite geliştirme faaliyetleri çerçevesinde İMEP program ortağı olan mesleki eğitim kurumlarına yönelik ikinci grup koordinatör öğretmenlerin eğitim programı 7 – 9 Eylül 2021 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. İMEP, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TESK iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER uygulama ortaklığında 12 ilde 36 mesleki eğitim kurumunda yürütülüyor. Program, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla hedef kitlenin mesleki becerilerini destekleyerek sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve kayıtlı istihdama erişmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri ve Konya illerinde görev yapan koordinatör öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen eğitim programı; “Çıraklık eğitimindeki gelişmeler; çıraklık eğitimi mevzuatındaki yenilikler; çıraklık eğitiminde aile ile iş birliği, sunu hazırlama ve sunum teknikleri; ergen psikolojisi ve Z kuşağı; sosyal uyumun güçlendirilmesi: eğitimde sosyal içerme; uzaktan eğitim/BİT; çıraklık eğitiminde yenilikçi araç-gereç kullanımı; İşletmelerde Mesleki Eğitim Öğrenci İş Dosyasının tanıtımı ve kullanımı; hedef gruba erişim ve ikna yöntemleri; bireysel görüşme teknikleri” konularında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirildi. Eğitim sonunda katılım sağlayan koordinatör öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi