İMEP Kapsamında Mesleki Eğitim Kurumlarına Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimleri Sürüyor

Avrupa Birliği desteği ile Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile TESK iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER uygulama ortaklığında yürütülen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı’nın (İMEP) kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında, 14-16 Eylül 2021 tarihlerinde program ortağı eğitim kurumlarından yöneticilerin katılımı ile İzmir’de üç günlük eğitim programı düzenlendi. Mesleki eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin hizmet sunma kapasitelerine katkı sağlamayı amaçlayan eğitim programı kapsamında; alanında uzman eğitmenler tarafından “Çıraklık eğitimi ve mevzuattaki yeni gelişmeler; paydaşlarla işbirliği ve iş dünyasını anlama; çıraklık eğitiminde aile ile işbirliği; E-MESEM programı ve kullanımı; ergen psikolojisi ve Z kuşağı; sosyal uyumun güçlendirilmesi, eğitimde sosyal içerme; uzaktan eğitim/BİT; çıraklık eğitiminde yenilikçi araç-gereç kullanımı; sunu hazırlama ve sunum teknikleri; çıraklık eğitiminde pratik eğitimin izlenmesi sürecinde İşletmelerde Mesleki Eğitim Öğrenci İş Dosyası; hedef gruba erişim ve ikna yöntemleri; bireysel görüşme teknikleri” konularına yer verildi. Eğitim sonunda katılım sağlayan yöneticilere katılım belgeleri takdim edildi.