İzmir Kapasite Geliştirme Eğitimleri Tamamlandı

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP), çırak öğrenci yetiştiren mesleki eğitim kurumlarında görev yapan personelin kapasitelerinin geliştirmesine yönelik faaliyetler hayata geçiriyor. Bu kapsamda Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri ve Konya illerindeki İMEP ortağı olan mesleki eğitim kurumlarında görev yapan genel bilgi öğretmenlerinin eğitimleri 21-23 Eylül 2021 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. Böylelikle İMEP kapsamında olan mesleki eğitim kurumlarına yönelik yürütülen personel eğitimlerinin İzmir ayağı tamamlandı. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TESK iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER uygulama ortaklığında yürütülen İMEP, düzenlenen eğitim faaliyetleri ile program ortağı mesleki eğitim kurumlarında çıraklık eğitimi hizmet sunma kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Eğitim programı kapsamında; “Çıraklık eğitimi ve çıraklık eğitimi uygulama ilkeleri, iş dünyası ve çıraklık eğitimi, sosyal uyumun güçlendirilmesi: eğitimde sosyal içerme, ergen psikolojisi ve Z Kuşağı, sunu hazırlama ve sunum teknikleri, uzaktan eğitim, kültürlerarası diyalog, sosyal uyumu destekleyici faaliyetlerin planlanması” gibi konular alanında uzman eğitmenler tarafından anlatıldı. Eğitim sonunda katılım sağlayan öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi. Adana, Mersin, Gaziantep ve Hatay’daki program ortağı mesleki eğitim kurumlarının personeline yönelik eğitimler Hatay’da Ekim ayında gerçekleştirilecek.