1. Çırak Öğrenci Forumu

“Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı” kapsamında 1. Çırak Öğrenci Forumu gerçekleştirildi.

ÇIRAK ÖĞRENCİLER SESİNİ DUYURUYOR

Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile hayata geçirilen, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde Expertise France ile EDUSER tarafından yürütülen “Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı – İMEP)” kapsamında 1. Çırak Öğrenci Forumu 21-22 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Çıraklık eğitimi alanında Türkiye’de yürütülen en etkin programlardan biri olan İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP), çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki beceri eğitimleri sağlayarak Türklerin ve Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin istihdama erişimlerini kolaylaştırmak üzere hayata geçirildi. İMEP aynı zamanda “Çocuk İşçiliği ile Mücadele” alanında da kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefliyor ve örgün eğitim sisteminin içinde yer alan çıraklık eğitiminin avantajlarına vurgu yaparak, gençlerin eğitimde kalmalarını destekliyor. Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile 1 Ocak 2020’de başlayan İMEP, üç sene boyunca devam edecek 30 Milyon Avro bütçesi olan bir Programdır.

İMEP kapsamında gerçekleştirilecek olan Çırak Öğrenci Forumları ile çırakların ilgi alanları dahilindeki eğitimlere katılarak kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olunması ve bu çalışmaları eğlenerek yapabilecekleri etkinliklerin olduğu bir ortam sunulması hedefleniyor.

Çırak Öğrenci Forumları için İMEP’e dahil olan 36 mesleki ve teknik eğitim kurumunun her birinden 2 lider çırak öğrenci belirlendi. Bu süreçte lider çırak öğrencilere her okuldan 1 lider öğretmen ve toplamda 13 Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nden birer proje sorumlusu destek oluyor ve rehberlik ediyor.

İMEP kapsamında düzenlenen 1. Çırak Öğrenci Forumu etkinliğine özel özgün bir dijital platform oluşturuldu. Bu platforma çevrim içi katılan 72 çırak öğrenci eğitim süreçlerindeki zorlukları ve fırsatları tartıştı, uzman eğitmenler eşliğinde uyuşmazlık yönetimi ve iletişimdeki temel prensipleri irdeledi, platform içinde eğlenceli etkinliklere katıldı ve geleceğe yönelik eylem planı oluşturdu.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

MEB MTEGM İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, eğitimde fırsat eşitliği vurgusu yaparak “Sosyal, kültürel ve ekonomik ilerleme çabalarında herhangi bir ayrım olmaksızın toplumun tüm üyeleri güçlerini birleştirmeli, bu ortak ideali gerçekleştirmek için yan yana çalışmalıdır.” dedi.

Akgül ayrıca, ilki düzenlenen Çırak Öğrenci Forumu aracılığıyla, çıraklık eğitiminin fırsatlarını ve güçlüklerini lider öğrencilerin bakışı ile ele almayı, çıraklık eğitim sisteminin geliştirilmesine dair çalışmaları desteklemeyi, çırak öğrencilerin seslerini duyurmaya imkân sağlamayı, gençler arasında etkileşim oluşturmayı, çıraklık eğitimini daha çok gence ulaştırmak için öğrencilerin desteğini almayı hedeflediklerini ve bu öğrencilerin liderlik becerilerini geliştirmek için olanaklar sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN MESLEKİ EĞİTİM OLMAZSA OLMAZDIR

TESK Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Özkan, “Günümüzde mesleki eğitim seviyesi, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen unsurların başında gelmektedir. Değişimin baş döndürücü bir hızla devam ettiği bir dünyada, ülkeler, mesleki ve teknik eğitim çerçevesinde geleceğe dair kalıcı ve etkili adımlar atmanın zorunluluğunu hissetmektedir. Etkili ve geleceği kucaklayacak mesleki eğitim anlayışı ve politikaları ile ülkemizin gelecek yıllara daha da güçlenerek gireceğinden şüphemiz yoktur.” dedi.

TESK Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Özkan, “Kaliteli çıraklık eğitimi için girişilen mücadelede, çocuklarımız için güvenli bir geleceğin anahtarı olduğuna inandığımız mesleki eğitimin gelişmesi konusunda gerekli tüm kaynakları harekete geçirmek, yeni kaynaklar bulmak ve gerekli lobi çalışmalarını yapmak konusunda tüm teşkilatımız kararlılık sahibidir.” dedi.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ KARİYER KAZANDIRIR

AB Türkiye Delegasyonu FRIT Bölümü Başkan Yardımcısı Dimitrina Karayotova, İMEP’in AB Türkiye Delegasyonu için önemine vurgu yaparak sözlerine başladı. AB tarafından finanse edilen İMEP’in çıraklık eğitimine odaklanan ve çocuk işçiliğini ele alan Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Aracı kapsamındaki tek proje olduğuna dikkat çeken Karayotova, çırak öğrencilerine seslenerek “Çıraklık eğitimi almak sadece mesleki beceriler kazanmaktan ibaret değildir; önemli bir kariyere adım atabilirsiniz veya kendi işinizi kurma fırsatına sahip olabilirsiniz.” dedi.

Dimitrina Karayotova, çıraklık programlarının, çırakların belirli bir alandaki becerilerine yatırım yaptığını ve bu alandaki bilgi düzeyinin gelişmesini sağlayarak, onların hedeflerini şekillendirerek, yaşamlarını değiştirebilecek ve daha iyi kariyer perspektifleri sağlayabilecek bir geleceğe katkıda bulduğunu belirtti.

ÇIRAK ÖĞRENCİLERİN SESİ OLMAK

İMEP’in uygulayıcı kurumlarından olan Expertise France adına konuşan İstikrar ve Dayanıklılık Birimi Başkanı Laurent Marion, Türkiye’nin dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmasına değinerek konuşmasına başladı ve İMEP’in Türk halkı ile Suriyeliler arasındaki sosyal ve ekonomik uyumun güçlendirilmesindeki önemli rolünün altını çizdi.

İlk Çırak Öğrenci Forumu’nun katılımcı bir perspektifle kurgulandığını vurgulayan Marion, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 12. Maddesi’ne referans vererek, çocukların/gençlerin yaşamlarıyla ilgili olabilecek karar alma süreçlerine katılma ve kendileriyle ilgili alınan kararları etkileme hakkına sahip olduklarını belirtti.

Çırakların sesinin duyulmasını sağlamak için Forum’un bir kanal olarak önemini vurgulayan Marion, çıraklık eğitiminin bileşenlerinin çırak öğrenciler açısından ele alınması, öğrencilerin kendilerini savunmalarına olanak sağlaması ve diyalog fırsatlarını artırması bakımından çok önemli olduğunu aktardı. Laurent Marion “İlkini gerçekleştirdiğimiz Çırak Öğrenci Forumları, kamuoyunun yanı sıra ilgili aktörlerin dikkatini çıraklık eğitimi ve çırak öğrencilere çekmenin yolunu da açacaktır.” dedi.

Web Sitesi: www.imep.org

İMEP Facebook Hesabı: www.facebook.com/VETFORJOB

İMEP Twitter Hesabı: https://twitter.com/IMEP_VET4JOB

İMEP Youtube Hesabı: www.youtube.com/channel/UCDWzrYmBML1fHZwwwrcN8kQ?view_as=subscriber

İMEP Instagram Hesabı: www.instagram.com/imepvet4job/

İMEP Linkedin Hesabı: www.linkedin.com/company/imep-vet4job/