Kapasite Geliştirme Eğitimleri Hatay’da Tamamlandı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen “İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı” (İMEP) kapsamında Adana, Gaziantep, Hatay ve Mersin’deki program ortağı kurumların yöneticilerine yönelik düzenlenen eğitim programı 26-28 Ekim 2021 tarihlerinde Hatay’da tamamlandı. İMEP, düzenlenen eğitim faaliyetleri ile program ortağı mesleki eğitim kurumlarında, çıraklık eğitimi hizmet sunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla, 12 ildeki 36 kurumun yöneticileri, koordinatör öğretmenleri ve genel bilgi dersi öğretmenlerine ulaştı. Programın yürütüldüğü Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) ve çıraklık eğitimi sağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki (MTAL) yöneticilerin katıldığı son eğitimde, uzman eğitmenler tarafından “Çıraklık eğitimi ve mevzuattaki yeni gelişmeler; paydaşlarla işbirliği ve iş dünyasını anlama; çıraklık eğitiminde aile ile işbirliği; E-MESEM programı ve kullanımı; ergen psikolojisi ve Z kuşağı; sosyal uyumun güçlendirilmesi, eğitimde sosyal içerme; uzaktan eğitim/BİT; çıraklık eğitiminde yenilikçi araç-gereç kullanımı; sunu hazırlama ve sunum teknikleri; çıraklık eğitiminde pratik eğitimin izlenmesi sürecinde İşletmelerde Mesleki Eğitim Öğrenci İş Dosyası; hedef gruba erişim ve ikna yöntemleri; bireysel görüşme teknikleri” konularına yer verildi. Eğitim sonunda katılım sağlayan yöneticilere katılım belgeleri takdim edildi.