E-MESEM Programındaki Yenilikler ve İMEP Kurumlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı

Avrupa Birliği Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı tarafından desteklenen Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İMEP) kapsamında 12 ildeki program ortağı 36 kurumun okul müdürleri ve müdür yardımcıları ile İMEP Merkez Ekibini ve İMEP İl Koordinatörlerini bir araya getiren “E-MESEM Sistemindeki Yenilikler ve İMEP Kurumlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı” 7-9 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sayın Korkut KOÇAK, İMEP’in çıraklık eğitimini odağa alan bir program olmasının ve mesleki̇ eğitime atfedilen değerin artırılmasına katkı sağlamasının Bakanlık açısından öneminin altını çizerek mesleki̇ ve teknik eğitimde, eği̇ti̇m-isti̇hdam-üreti̇m ili̇şki̇si̇nin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Üç gün süren toplantıda, İMEP genel uygulama çerçevesi, Program faaliyetleri, E-MESEM programındaki yenilikler ve İMEP kapsamında kullanımı, İMEP kapsamındaki bakım-onarım faaliyetlerine ilişkin kalite kontrol ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Nazan ŞENER okul yöneticileri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.