İMEP 3. Yönlendirme Komitesi Toplantısı

Avrupa Birliği FRIT fonu ile desteklenen Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İMEP), 3.Yönlendirme Komitesi Toplantısı 25 Kasım 2021 tarihinde dijital platformda gerçekleştirildi. Toplantıda, Programın etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için İMEP’in hedefleri ile uyumlu çalışmalar gerçekleştiren kurumların temsilcilerinin deneyimlerinden faydalanılması ve görüş alışverişinde bulunulması hedeflendi. Toplantının açılış konuşmaları Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adına Eğitim Politikaları Daire Başkanı Dr. Recep ALTIN, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Yasemin ERTEKİN, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sosyoekonomik Kalkınma Programı adına Program Yöneticisi Feyhan EVİTAN CANBAY ve Expertise France adına Barış, İstikrar ve Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı Julien SERRE tarafından gerçekleştirildi. Expertise France Ekip Lideri Dr. Fatma ÖZDEMİR ULUÇ ve EDUSER Program Koordinatörü Aişe AKPINAR programa yönelik ilerlemeleri ve geleceğe yönelik planlamaları konu alan ortak bir sunum yaptı. Ekim ayında gerçekleştirilen ilk Çırak Öğrenci Forumu ve arka plan çalışmaları “Çırak Öğrencilerin Sesi” başlığıyla katılımcılar ile paylaşıldı. Soru cevap bölümünden sonra genel değerlendirme yapılarak toplantı sona erdi.