İMEP Türkçe Konuşma Destek Programı için İlave Eğitici Eğitimleri Gerçekleşti

AB tarafından desteklenen “İstihdam için Mesleki Eğitim Programı” İMEP’in uygulama ortağı kurumlarından davet edilen Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin katılımıyla, Türkçe dil becerisi yetersiz olan çırak öğrenci ve yetişkinlerin Türkçe dil öğrenimlerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ilave “Türkçe Konuşma Destek Programı Eğitici Eğitimi” çalışması 7-9 Şubat 2022 tarihlerinde çevirim içi olarak düzenlendi. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TESK faydalanıcı ortaklığında yürütülen İMEP ile hayata geçirilen Türkçe Konuşma Destek Programı ile Suriyelilerin eğitim ve toplumsal entegrasyon süreçlerine katkı verecek günlük konuşma becerisi kazanmaları hedefleniyor. İMEP Türkçe Konuşma Destek Programı Eğitici Havuzu kapsamına alınarak görev yapacak olan öğretmenler, bu alanda uzman Prof. Dr. Tolga Erdoğan ve Doç. Dr. Kaan Büyükikizli eğitmenliğinde Türkçe konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik yöntem ve teknikler, ölçme ve değerlendirme metodları ve uygulamaları geliştirme konularında çalışmalar gerçekleştirdiler. Katılımcılara eğitim süresince farklı vaka çalışmaları aktarıldı, örnek uygulamaların sunumu ile program tamamlandı.