3. Çırak Öğrenci Forumu Düzenlendi

3. Çırak Öğrenci Formunda Kaliteli Çıraklık Eğitimi için Kapsayıcı Çözümler Bildirisi Ortaya Koyuldu

“Türkiye”de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı-İMEP)” kapsamında 3. Çırak Öğrenci Forumu 9-11 Ekim 2023 tarihlerinde Antalya”da gerçekleştirildi.

İMEP kapsamındaki 36 mesleki eğitim kurumundan lider öğrencilerin, öğretmenlerin ve 12 ildeki Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 3. Forum’un açılış konuşmalarını Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Ali Karagöz ve Expertise France adına Barış, İstikrar ve Güvenlik Departmanı Direktörü Sayın Xavier Cousquer yaptı.

İMEP, Expertise France ve EDUSER tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB-MTEGM) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde yürütülmekte ve Avrupa Birliği Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRiT) tarafından finanse edilmektedir.

Forumlar: Çırak Öğrencilerin Sesi

İMEP’in amiral gemisi etkinliklerinden biri olan çırak öğrenci forumları, çıraklık eğitiminin fırsatlarını ve darboğazlarını çırak öğrencilerin perspektifinden ele almak, çırak öğrencilerin içinde bulundukları eğitim sistemine dair katılımcı süreçler yürütmelerini desteklemek ve seslerini duyurmalarına imkân tanımayı amaçlıyor. Öğrenciden öğrenciye yaklaşımı ile gençler arasında etkileşim oluşturmak, onları güçlendirmek ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için alan yaratmak da çırak öğrenci forumlarının hedefleri arasında yer alıyor. Ayrıca çırak öğrenci forumları ile ortak konularda birlikte fikir üretme, öğrencilerin kendi savunularını yapmalarına imkan sağlama , diyalog olanaklarını artırma ve çıraklık eğitiminin bu öğrenciler tarafından tanıtılması için bir platform görevi görmesi de hedefleniyor.

Çırak öğrenci forumları kamuoyunun ve ilgili aktörlerin dikkatini çıraklık eğitimine çekecek şekilde planlanıyor. Forumlar, İMEP kapsamında 12 ildeki 36 mesleki eğitim kurumunun her birinden lider öğretmen ve lider öğrencilerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.Çırak Öğrencileri Güçlendirmek için Öğrenci Forumları

21-22 Ekim 2021 tarihlerinde pandemi koşulları nedeniyle özel olarak geliştirilen dijital platform üzerinden gerçekleştirilen 1. Çırak Öğrenci Forumu’na katılan çırak öğrenciler, eğitim süreçlerindeki zorlukları ve fırsatları tartışıp, uzman eğitmenler eşliğinde uyuşmazlık yönetimi ve iletişimin temel prensiplerini incelediler. Forum sırasında verilen görevleri tamamlamak üzere eğlenceli aktivitelere katılarak geleceğe yönelik eylem planı geliştirdiler.

8-10 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. Forum, 10 binden fazla çırak öğrencinin sesi oldu. 2’nci Çırak Öğrenci Forumu’nun hazırlık süreçlerinde lider öğrenciler, lider öğretmenlerin rehberliğinde okullarında toplam 11.238 öğrenci ile diyalog kurarak ilk forumda tespit edilen sorunlara çözüm önerileri geliştirdiler. Öğrenciler gerçekleştirdikleri hazırlık toplantılarına öğrencilerin yanı sıra işletme sahiplerinin, sektör uzmanlarının, öğretmenlerin ve idarecilerin de katılımını sağladılar. Lider çırak öğrenciler, “Okulda ve iş yerinde yaşanan zorluklara dair ne tür çözümler geliştirilebilir?”, “Okulda ve iş yerinde sosyal hayatlarında karşılaştıkları zorlukları aşmak için ne tür çözümler geliştirilebilir?” soruları çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar sonucunda geliştirdikleri çözüm önerilerini 2. Çırak Öğrenci Forumunda ortak bir platformda tekrar tartıştılar. 2’nci Çırak Öğrenci Forumunun kapanış etkinliğinde öğrencileri temsilen dört öğrenci karar vericilerle aynı masaya oturdu. Lider öğrenciler, hazırladıkları Forum Bildirisini etkili mesajlarla paylaştılar ve bu bildiri ile Türkiye’de çıraklık eğitiminin iyileştirilmesi için tespit edilen sorunlara çözüm önerilerini ve karar vericilerden beklentilerini dile getirdiler. Böylece Türkiye’de çıraklık eğitiminin tüm aktörlerini yeni bir başarı hikâyesi yazmak için birlikte adım atmaya davet ettiler.

2. Çırak Öğrenci Forumu’nun 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü öncesinde gerçekleştirilmesi özel bir anlam taşıyordu. Çocuk işçiliğiyle mücadeleyi odağına alan ve çocuğun yüksek yararını gözeten bir bakış açısıyla faaliyetlerini yürüten İMEP, eğitim dışında kalan ve çocuk işçiliğine yönelen gençler için devletin korumasında ve gözetiminde çıraklık eğitimini ön plana çıkararak gençlere nitelikli bir eğitim ve kariyer seçeneği sunmak suretiyle çocuk işçiliği ile mücadeleye katkı sağlıyor. Üçüncü Forum’un hazırlık çalışmaları aşamasında öğrenciler sorunlarını ele almak üzere paydaş analizi yaptılar. Etkinlik öncesinde, konunun muhatabı olabilecek diğer tarafların görüşlerini duymak ve sorunlarını dile getirmek için ilgili paydaşları ziyaret ederek onlarla görüşmeler gerçekleştirdiler. Taleplerinin hayata geçirilmesi için kapsayıcı somut öneriler derlediler. 3. Forum sırasında, belirlenen sorunların ilgili taraflarla birlikte çözülmesi için ortak bir yol haritası çizmek üzere çalıştay oturumları gerçekleştirildi. Üçüncü forum sonunda, çırak öğrencilerin kapsayıcı çözüm önerileri oluşturmanın yanı sıra bunları hayata geçirmek için gerekli kampanya ve iletişim stratejisi için bir yol haritası belirlemeleri gerektiğini anladılar. Forumdaki etkinlikler sırasında çırak öğrencilerin hakları da her fırsatta gündemde yerini buldu.

Lider çırak öğrenciler ile karar alıcı paydaşların omuz omuza oturduğu 3. Forum kapanış panelinde öğrenciler kapsayıcı çözüm önerilerini anlatan bildiriyi okudular. Öğrencilerin ardından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Laurent Guirkinger, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Günay, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Serdar Dalmaz, Expertise France İnsan Sermayesi ve Sosyal Kalkınma Departmanı Direktörü Bertrand Commelin lider öğrenciler tarafından dile getirilen beklentilerine yönelik destek mesajlarını paylaştılar.

Dördüncü Forum’un 2024 yılında düzenlenmesi planlanıyor. Bu forumda çırak öğrencilerin yapılandırılmış bir örgütsel ağ kurarak seslerini daha güçlü duyurabilecekleri ve sorunlarını ortaklaşa çözebilecekleri bir platform oluşturmaya yol açması hedefliyor.