2. Çırak Öğrenci Forumu Gerçekleştirildi

“Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı” kapsamında düzenlenen Çırak Öğrenci Forumlarının ikincisi İstanbul’da gerçekleştirildi.

İSTİHDAM İÇİN MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI BÜNYESİNDE 2. ÇIRAK ÖĞRENCİ FORUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB MTEGM) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülen “Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı – İMEP)” kapsamında 2. Çırak Öğrenci Forumu 08-10 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Çırak Öğrencilerin Sesi

Çırak öğrenci forumları ile çıraklık eğitiminin fırsatlarını ve darboğazlarını çırak öğrencilerin perspektifinden ele almak, çırak öğrencilerin içinde bulundukları eğitim sistemine dair katılımcı süreçler yürütmelerini desteklemek ve seslerini duyurmalarına imkân tanımak amaçlanıyor. Öğrenciden öğrenciye yaklaşımı ile gençler arasında etkileşim oluşturmak, onları güçlendirmek ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için alan yaratmak da çırak öğrenci forumlarının hedefleri arasında yer alıyor. Bunlara ek olarak forumların; ortak konular üzerinde birlikte fikir üretilmesi, öğrencilerin kendileri için savunu yapmalarına imkân sağlaması, diyalog olanaklarının arttırılması ve çıraklık eğitiminin çırak öğrenciler tarafından tanıtılması maksadıyla bir platform görevi üstlenmesi de hedefleniyor.

Forumlar, İMEP kapsamındaki 12 ildeki 36 mesleki eğitim kurumunun her birinden 1 lider öğretmen ve 2 lider öğrenci ile İMEP kapsamındaki illerde yer alan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

21-22 Ekim 2021 tarihlerinde salgın koşulları sebebiyle özel olarak geliştirilen dijital platformda gerçekleştirilen 1. Çırak Öğrenci Forumu’na katılan çırak öğrenciler, eğitim süreçlerindeki zorlukları ve fırsatları tartışmış, uzman eğitmenler eşliğinde uyuşmazlık yönetimi ve iletişimdeki temel prensipler konularını irdelemiş, platform içinde eğlenceli etkinliklere katılmış ve geleceğe yönelik eylem planı oluşturmuşlardı.

Yaklaşık yüzelli kişinin katılımı ile 08-10 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2. Forum etkinliğinin açılış konuşmalarını, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adına İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Sayın Süleyman Akgül, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) adına Proje Uzmanı Sayın Fuat Elvan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Program Yöneticisi Sayın Feyhan Evitan Canbay ve Expertise France adına İstikrar ve Dayanıklılık Bölüm Başkanı Sayın Laurent Marion gerçekleştirdi.

İkinci Forum 10 Binden Fazla Öğrencinin Sesi Oldu

2. Çırak Öğrenci Forumu hazırlık süreçlerinde lider çırak öğrenciler lider öğretmenlerin rehberliğinde, okullarında toplamda 11.238 öğrenci ile diyalog kurarak birinci forumda tespit edilen sorunlara çözüm önerileri geliştirdi. Öğrenciler, gerçekleşleştirdikleri hazırlık toplantılarına; öğrencilerin yanı sıra işletme ortaklarının, sektör uzmanlarının, öğretmenlerin ve idarecilerin de katılımını sağladılar. Lider çırak öğrenciler, “Okulda ve iş yerinde yaşanan zorluklara dair ne tür çözümler geliştirilebilir?”, “Okulda ve iş yerinde yaşanan sosyal yaşama dair zorlukları aşmak için ne tür çözümler geliştirilebilir?” soruları çerçevesinde, yaptıkları çalışmalar sonucunda geliştirdikleri çözüm önerilerini 2. Çırak Öğrenci Forumu’nda ortak bir platformda tekrar tartıştılar.

2. Çırak Öğrenci Forumu’nun kapanış etkinliğinde lider öğrencileri temsilen dört öğrenci, karar vericiler ile aynı masada buluştu. Temsilci öğrenciler hazırlanan Forum Bildirisini güçlü mesajlar eşliğinde paylaştılar ve bu bildiri ile; Türkiye’deki çıraklık eğitiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerilerini, çırak öğrencilerin çözüme dair yapması gerekenleri ve karar vericilerden beklentilerini dile getirdiler. Böylece, Türkiye’deki çıraklık eğitiminin tüm aktörlerini yeni bir başarı hikayesi yazmak için birlikte adım atmaya davet ettiler.

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adına Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sayın Korkut Koçak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) adına Proje Uzmanı Sayın Sertaç Işık, Avrupa Birliği Türkiye Delasyonu adına FRIT Bölüm Başkanı Sayın Libor Chlad ve Expertise France adına İstikrar ve Dayanıklılık Bölüm Başkanı Sayın Laurent Marion lider öğrencilerle aynı masada yer alarak onların sorunlara yaklaşımlarını ve çözüm önerilerini dinlediler. Çıraklık eğitimi alan gençlerin koşullarının iyileştirilmesi ve bu eğitim sistemindeki öğrencilerin güçlenmelerine yönelik çabalara destek verecekleri mesajlarını dile getirdiler.

2. Çırak Öğrenci Forumu’nun, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele günü öncesinde hayata geçirilmesinin özel bir anlamı oldu. Çocuk işçiliği ile mücadeleyi ve çocuğun yüksek yararını odağa alan bakış açısıyla faaliyetlerini gerçekleştiren İMEP, eğitim dışında kalan ve çocuk işçiliğine yönelmek durumunda kalan gençler için devletin korumasında ve gözetiminde çıraklık eğitimini ön plana çıkararak gençlere nitelikli bir eğitim ve kariyer seçeneği sunmak suretiyle çocuk işçiliği ile mücadeleye katkı sağlıyor. İMEP uygulama sürecinde ulusal düzeyde iki farklı Çırak Öğrenci Forumu daha organize edilecek, bu suretle çırak öğrenci haklarının üzerinde durulması için fırsatlar oluşturulacak ve çırak öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri ve tamamlamaları için motivasyon yaratılacak.