İMEP Kapsamında Yetişkin Eğitimine Katılan Kursiyerlere Yönelik Meslek Danışmanlığı ve Kariyer Rehberliği Hizmetleri Eğitici Eğitimi Düzenlendi

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TESK’in iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER uygulama ortaklığında hayata geçirilen İMEP çerçevesinde, 28-30 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara’da “Yetişkin Eğitimine Katılan Kursiyerlere Yönelik Meslek Danışmanlığı ve Kariyer Rehberliği Hizmetleri Eğitici Eğitimi” düzenlendi.

Yetişkin eğitimi kurslarına katılanlara meslek danışmanlığı ve kariyer rehberliği hizmeti verecek öğretmen, usta öğretici ve uzmanlara yönelik düzenlenen eğitimin programının açılış konuşmaları, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adına Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sayın Korkut Koçak ve TESK adına Proje Koordinatörü Sayın Fuat Elvan tarafından gerçekleştirildi.

Üç gün süren eğitim programı kapsamında; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden, Prof. Dr. Metin Pişkin tarafından; çalışma hayatında paradigma değişimi, kendini tanıma ve değerlendirme, yetenekler ilgiler ve kişilik özellikleri, meslek değerleri ve meslek seçimini etkileyen çevresel faktörler, çok kültürlü kariyer danışmanlığı konuları; Prof. Dr. Müge Kart tarafından ise karar verme, hedef belirleme, iş-meslek ve kariyer danışmanlığında yardım becerileri konuları ele alındı. İMEP uzmanları Necla Haliloğlu ve Öner Doğan ise, girişimcilik konusunda farklı bakış açılarının ve yaklaşımlarının çerçevesini çizdiler ve girişimciliğin hukuki alt yapısından fon kaynaklarına kadar farklı alanlarda bilgi aktarımı sağladılar. İŞKUR uzmanı Kamuran Coşar da İŞKUR’a kayıt süreçlerini anlatarak, kurumun sağladığı hizmetler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitim sonunda İMEP hedef grubunun ilgi, istek, yetenek ve yetkinliklerine uygun bir meslek seçimi yapabilmelerine yardımcı olmaları ve istihdam edilebilme becerilerinin geliştirilmesi konularında rehberlik sağlamaları beklenen katılımcılara sertifikaları takdim edildi.