Çıraklık Eğitiminde Sosyal Uyum Etkinlikleri Sanat ile Buluşuyor

Avrupa Birliği’nin desteklediği Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TESK’in iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER uygulama ortaklığında yürütülen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında, programın uygulama illerindeki İl Millî Eğitim temsilcileri, çıraklık eğitimi verilen okulların ilgili öğretmenleri ve İMEP yerel il koordinatörleri “Sosyal Uyum Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Deneyim Paylaşımı ve Planlama Çalışması” kapsamında 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da buluştu.

İki gün süren etkileşimli toplantının eğitmen kadrosunda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Füsun Akarsu, Beden Müzisyeni Ayşe Akarsu ve Müzisyen Miray Eslek yer aldı. Çalışmada, İMEP kapsamında hâli hazırda gerçekleştirilen sosyal uyum faaliyetlerinin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, beden perküsyonu da dahil olmak üzere pek çok farklı sosyal uyum etkinlik seçenekleri interaktif oyunlarla katılımcılarla paylaşıldı. Programın ilerleyen süreçlerinde sosyal uyum etkinliklerinde uygulanmak üzere sanatla uyum yaklaşımı aktarıldı, örnekler üzerinden deneyim paylaşımı yapıldı.

İMEP’in temel çıktıları arasında gençlerin ve yetişkinlerin eğitim ve çalışma hayatlarındaki sosyal uyumun güçlendirilmesi hedefi de yer alıyor. Program süresince sosyal uyum faaliyetleriyle 36.800 kişiye ulaşılması hedefleniyor ve gerçekleştirilen etkinlikler Ağustos sonu itibariyle ile farklı illerde 6.994 katılımcıya ulaşıldı. Katılımcıların %27’sini kadınlar ve %35’ini Suriyeliler oluşturdu.

İMEP Sosyal Uyum Faaliyetlerinin Prensipleri

Sosyal uyum faaliyetleri düzenlenirken, etkileşimi başlatacak ve sürdürecek zaman ve mekânın oluşturulması; toplum içi ilişkilerin güçlendirilmesi, kendine güvenin, becerilerin, fırsatlara erişimin güçlendirilmesi; farklılıkların tanınması ve kabul edilmesi, gönüllü katılımın sağlanması ve engellerin üstesinden gelinmesi; katılımcılık ve geribildirimin önemi ve birlikte eğlenmenin önemi prensipleri ön plana çıkıyor.

İMEP kapsamında gerçekleştirilmekte olan sosyal uyum etkinlikleri, önümüzdeki dönemde yeni bileşenler ve yeni paydaşlar eklenerek uygulanmaya devam edecek.