ÇIRAK ÖĞRENCİLER DAYANIŞMA İÇİN BULUŞTU

“Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı” kapsamında Çırak Öğrenci Mesleki Beceri Dayanışma Faaliyetlerinin ilki kapsamlı bir eğitim çalışması ile başlatıldı.

Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB MTEGM) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı, İMEP kapsamında Çırak Öğrenci Mesleki Beceri Dayanışma Faaliyetlerinin ilki 5-7 Ekim tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da gerçekleşen kapsamlı bir eğitim ile başladı.

Eğitim dışı kalmış Türk ve Suriyeli gençlerin çıraklık eğitimi yoluyla iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim almalarına katkı sağlayan en kapsamlı programlardan biri olan İMEP, 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana devam ediyor.

Çırak Öğrenci Mesleki Beceri Dayanışma Faaliyetleri; çırak öğrencilerin, öğretmenleri ve usta öğreticilerinin rehberliğinde, dayanışma içerisinde küçük ölçekli toplumsal iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmelerine yol göstermeyi amaçlıyor. Öğrencilerin çalışmalarını gerçekleştirirken, birlikte öğrenme, sosyal fayda yaratma, üretme ve paylaşma yaklaşımıyla toplumla ve sürdürülebilirlikle kalıcı bağlar kurmaları hedefleniyor.

Bu hedef için 5-7 Ekim tarihlerinde Kızılcahamam’da bir araya gelen çırak öğrenciler, öğretmenler ve usta öğreticiler; takım çalışması, sürdürülebilirlik, tasarım odaklı düşünme, proje süreçlerinin planlanması ve değerlendirilmesi, sosyal fayda ve etki ile sosyal girişimcilik konularında eğitim aldılar. Eğitimin ardından öğrenciler, öğretmenler ve usta öğreticilerinin rehberliğinde, oluşturdukları takımları ile içinde bulundukları topluluk üyelerinin de desteğini alarak projelerini üç aylık bir süreçte hayata geçirecekler.

Çırak Öğrenci Mesleki Beceri Dayanışma faaliyetleri, İstihdam için Mesleki Eğitim Programı kapsamındaki okulların tamamını kapsayacak şekilde 3 defa gerçekleştirilecek. Ekim ayındaki ilk grupta Ankara , İzmir, Kayseri ve Konya’daki okullar; Aralık ayında ikinci grupta Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Mersin’deki okullar; Mayıs 2023’te gerçekleşecek son grupta da Bursa, İstanbul ve Kocaeli’deki okullar katılım sağlayacak. Öğrencilerin, iş birliği içerisinde tasarlayıp hayata geçireceği sürdürülebilirlik odaklı projeler, hazırlanacak olan dijital bir sergi aracılığı ile kamuoyuyla paylaşılacak.