Kalfalık ve Ustalık Sınav Komisyonları Eğitici Eğitimleri Başladı

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TESK’in faydalanıcı ortaklığında, Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülen İMEP, Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçiriliyor. İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla ev sahibi toplulukların ve Suriyelilerin mesleki becerilerini destekleyerek sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve kayıtlı istihdama erişmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan İMEP kapsamında, program uygulama illerindeki kurumlarda görevli olan öğretmenler “Kalfalık ve Ustalık Sınav Komisyonları Eğitici Eğitimi” kapsamında 22-24 Kasım 2022 tarihinde Adana’da buluştu.

Kalfalık ve Ustalık sınav komisyonlarında yer alacak olan öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitimin açılış konuşmaları Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü adına İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Sayın Süleyman Akgül ve Adana İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Yaşar Koçak tarafından gerçekleştirildi.

Aralık ayında ikincisi gerçekleştirilecek olan “Kalfalık ve Ustalık Sınav Komisyonları Eğitici Eğitimi”nde Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinde (AYÇ) MYK sınav ve belgelendirme uygulamaları, bilgi-beceri ve yetkinlikler, yeterlikler ve seviyeleri, kalfalık ve ustalık sınavları uygulama esasları, beceri sınavları, sınav komisyon üyeleri ile değerlendiricilerin uyması gereken kurallar, beceri sınavların yapıldığı kurumların görevleri, beceri sınavları sürecinde İSG kriterleri ve mesleki eğitim programında E-MESEM uygulamaları gibi konular yer almaktadır. Toplantının eğitmen kadrosunda Millî Eğitim Bakanlığı’nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı, Eğitim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı ve MYK yetkilileri yer aldı. Eğitmenler etkileşimli sunumlar gerçekleştirerek sınav komisyonları üyeleri ile deneyimlerini paylaştı. Eğitim sonunda sınav komisyonlarına rehberlik sağlamaları beklenen katılımcılara sertifikaları takdim edildi.