Sürdürülebilirlik için 2. Çırak Öğrenci Mesleki Beceri Dayanışması Başladı

Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB MTEGM) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında Adana’da 6-8 Aralık 2022 tarihlerinde 2. Çırak Öğrenci Mesleki Beceri Dayanışma Faaliyetine ilişkin eğitim gerçekleştirildi.

İMEP Çırak Öğrenci Mesleki Beceri Dayanışma Faaliyetleri ile çırak öğrencilerin, öğretmenleri ve usta öğreticilerinin rehberliğinde küçük ölçekte sosyal fayda yaratan çalışmaları hayata geçirmeleri, çalışmalarını gerçekleştirirken, birlikte öğrenme, üretme ve paylaşma yaklaşımıyla toplumla ve sürdürülebilirlikle kalıcı bağlar kurmaları hedefleniyor.

Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü mesleki eğitimden sorumlu Şube Müdürü Murat Yüksel, MEB MTEGM Daire Başkanları Zekine Dayıoğlu ve Süleyman Akgül’ün açılış konuşmaları ile başlayan eğitim faaliyetine; Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Mersin’deki İMEP kurumlarının öğrenci, öğretmen ve usta öğreticileri katılım sağladı. Üç gün süren ve kapsamlı etkinlikler içeren eğitimde ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik konularını tartışıldı; tasarım odaklı düşünme, proje süreçlerinin planlanması ve değerlendirilmesi, sosyal fayda ve etki ile sosyal girişimcilik konularında eğitimler verildi ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Eğitimlerde ortaya çıkan proje fikirleri, okul takımları tarafından, içinde bulundukları topluluk üyelerinin de desteğini alarak hayata geçirilecek.