imep
Türkiye'de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Kampanyamız

İMEP kapsamında ulusal düzeyde gerçekleştirilecek çocuk işçiliği ile mücadele kampanyasında çıraklık eğitimi tanıtılacak, çıraklık eğitiminin sağlayacağı faydalara odaklanılacak ve çıraklık eğitimi modelinin çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında yapacağı katkılar ön plana çıkarılarak çocuk işçiliğinin hem çocuğa hem de topluma yönelik olumsuz gelişimsel, sosyal ve ekonomik sonuçlarına değinilecektir.