imep
Türkiye'de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı
Mesleki Eğitim Sistemi Eğitim İhtiyaçları Teknik Hazırlık Çalıştayı Düzenlendi

Avrupa Birliğince finanse edilen, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde Expertise France ve uygulama ortağı EDUSER tarafından yürütülen “İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP)” kapsamında düzenlenen “Çıraklık Sisteminde Eğitim İhtiyaçları ve Teknolojileri Çalıştayı” 07-08 Nisan 2021 tarihleri arasında çevirim içi olarak gerçekleştirildi. Söz konusu çalıştay ile, mesleki eğitimde vizyoner eğitim teknolojileri konusunda bilgilendirme yapmak ve İMEP kapsamında seçilen mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim ortamlarının iyileştirilmesi hedefiyle öncelikli olarak belirlenen alanlarda kurulan Teknik Ekiplerin (TEKİP) uzmanlar eşliğinde iş planlarını hazırlayıp yol haritalarının belirlenmesi amaçlandı. Çalıştayın açılış konuşmaları MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adına Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sayın Şennur Çetin ve TESK AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü adına Sayın Fuat Elvan tarafından yapıldı. Çalıştay, mesleki ortaöğretim kurumlarından Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alan öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren çalıştay boyunca konusunda uzman eğitmenler tarafından “Eğitimde değişen ihtiyaçlar ve yeni eğitim konseptleri”, “Bilgiye ulaşma araçları ve kullanımı”, “Açık kaynaklardan faydalanma ve telif hakları”, “MEM’ler için geliştirilen dijital eğitim ortamları”, “Güncel ve geleneksel eğitim teknolojileri kullanım yerleri, avantaj ve dezavantajları” konularında eğitimler verildi; ardından belirtilen alanlarda ve seçilen mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim materyalleri desteği teknik hazırlık çalışmaları yapmak üzere uzmanların koordinesinde grup çalışmaları gerçekleştirildi.